Tips på länkar

  • Kristen Förälder – en webbsida som helt enkelt handlar om tips, råd och tankar kring hur en kristen förälder kan prata med sitt barn om sin tro. De skriver själva: ”Kristen Förälder är sidan som ger inspiration och stöd i det kristna föräldraskapet. Här finns andakter, böner, artiklar, tips och tankar. Av föräldrar – för föräldrar.”
  • LP-verksamheten – en webbsida som handlar om LP-verksamhetens arbete med att förebygga, hjälpa dem som hamnat i socialt utanförskap i och med deras missbruk/beroenden. Detta helt på en kristen grundsyn.
  • Petra Krantz Lindgren – Skriver om Nära föräldraskap och ger massor med bra tips om hur man kan tänka, agera och kommunicera med sina barn. LÄSVÄRD!
  • Lappis – Den största, kristna, konferensen i Norrland.
  • Family-Lab – den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.
  • Barnatro är en sida med hälsa, tron på barnet men även på barnet inom sig i fokus.