Filmtips för barn!

Jag vill passa på att tipsa om en film som åtminstone mina barn har fastnat för och vill se varje dag. Den heter Stjärnan på svenska (The star – originaltitel). Den handlar helt enkelt om en Åsna och hans vänner. Åsnan drömmer om något mer än att dra en kvarn runt, varv för varv… En dag rymmer han och han hamnar hos någon han aldrig skulle kunna föreställa sig vara mor till en framtida kung för en hel religion . Vi snackar om åsnan som bar Maria från Nasaret till Betlehem vid tiden för skattskrivningen. Den finns på Viaplay, vet jag om i alla fall!

”En liten men modig åsna och hans vänner blir de osjungna hjältarna i den allra första julen.” 

 

Familjens politik

När jag har pratat med min mamma om politik och lite runt det ämnet har det kommit fram till att hon är stolt och glad – just för att vi barn inte gått i hennes fotspår vad gäller politiken, vi har läst på och valt själva var vi står. Av sex barn och mamma är det minst 4 olika partier som är representerade. Av dem kan jag med lätthet misstänka MP, (jag KD), C, och SD..

Hur ser det ut i din familj? Är ni övertygade om samma sorts politik-ideologi?

img_5030

Bibeln för de små

Någonting som jag och tjejerna uppskattar är stunderna på kvällarna då de ska sova. De ligger i sina sängar och jag läser från Bibeln för dem. De får titta på bilderna och lyssna på berättelserna. Sedan diskuterar vi lite om vad de just lyssnat på. Väldigt givande att lyssna på deras åsikter, deras trosuppfattningar och annat de tänker på.

Jag har pratat med dem om att detta är vad jag tror på, men att deras pappa och farmor tror inte på detta. Att folk tror på olika saker. Att jag tror på Gud, Jesus som Guds son och den biten. Att pappa och farmor inte tror på att någon Gud finns. Att man skapar sitt öde själv och liknande. Samantha kom då med en rolig kommentar ”Ja, men då får vi prata med farmor om Gud!” tyckte hon som om det var världens självklaraste sak. Och de förstår verkligen inte varför deras faster som ju tillhör Jehovas vittnen inte kan komma och fira julafton med oss. ”Varför vill inte hon vara med och fira Jesus födelsedag?” undrade Samantha i julas…

Spring, lilla piga, spring

Idag har det gått en rasande fart nu såhär på förmiddagen. Lämnade barnen vid strax innan 8. Sedan hem, hämta lite papper, ringa lite samtal, innan jag gick till stadshuset och fick ett papper. Sedan hem. Fylla i papperet och gav mig ut igen. Men hade glömt ett papper hemma så fick gå hem igen efter halva vägen. Och nu tänker jag att jag skippar att lämna in papperet idag, det får bli morgondagens syssla innan tentan. Så drygt 10.000 steg på bara dessa promenader, det är bra jobbat tycker jag.

Just nu äter jag en tidig lunch och sedan ska jag dra igång med plugget. Stor tenta imorgon. Känner mig nog inte ens halvfärdig inför den… Så.. pluggmusik på och pennan i högsta hugg. Vi får höras senare!

 

Jag som kristdemokrat

En del av er blev förvånade när jag igår skrev att jag är en Kristdemokrat. Jag tänkte därför visa på en del av orsakerna till att jag de facto är kristdemokrat. Här är det dock ”bara” 10 punkter till varför jag är en KD:are. Ber dock redan nu om ursäkt för ett rätt långt inlägg. Alla punkter är direkt kopierade från deras hemsida.

  1. Kristdemokraternas familjepolitik syftar till att möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer.
  2. Abort – Att oplanerat bli gravid kan vara svårt – inte minst för en ung människa. Kristdemokraterna vill att samhället ska ge stöd och arbeta förebyggande för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Både kvinnan och fostret är skyddsvärda individer. Kvinnan ska ha rätt att, i enlighet med lagstiftningen, fatta sitt eget beslut om abort under graviditetens första del. Den som söker abort ska erbjudas stödsamtal, få information om aborten, vilka alternativ som finns och om det stöd som erbjuds. Bästa möjliga hjälp ska erbjudas så att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter hindrar en kvinna att fullfölja sin graviditet. Vi vill också att kommuner och landsting ska satsa mer på stödjande och förebyggande verksamhet, såsom ungdomsmottagningar, subventionerade preventivmedel och elevhälsa.
  3. Adoption Vid alla adoptioner ska barnets behov och rättigheter komma först. Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till kännedom om sitt ursprung och att, så långt som möjligt, få bli omvårdad av sina föräldrar. När de biologiska föräldrarna av någon anledning inte kan ta hand om sitt barn ska samhället eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade. Gifta par, ensamstående och samkönade par (gifta eller som ingått registrerat partnerskap) ska kunna prövas som adoptivföräldrar. För att i större utsträckning täcka de faktiska kostnaderna kring adoptionen och för att förhindra att ekonomiskt svaga grupper helt utestängs från möjligheten att adoptera vill vi höja adoptionsbidraget från 75 000 kr till 90 000 kr.

  4. ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) – Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter. Missbruksvården måste bli mer tillgänglig och det internationella samarbetet mot ANDT ska fortsatt vara starkt.

  5. Barnkonventionen – Kristdemokraterna vill göra FN:s Barnkonvention till svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. Erfarenheter från andra länder visar att det ökar kunskapen i samhället om konventionen och hos de myndighets- och samhällsföreträdare som arbetar med barns rättigheter. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna att ta hand om sina barn.
  6. Barnomsorg – Barnomsorgen finns till för barnen och inte tvärtom. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Målet för all barnomsorg bör vara att möta varje barns behov av trygg omsorg, stimulans, lek, gemenskap och utveckling. Barngrupperna i förskolan måste minska. Kommunerna ska vara skyldiga att tillhandhålla familjedaghem för de föräldrar som önskar det. Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen.

  7. Brottsbekämpning – Kristdemokraterna vill öka resurserna till polisen för att klara upp fler brott. Det förebyggande arbetet måste prioriteras. En person som begår ett brott måste sona sin handling mot brottsoffret och samhället genom att avtjäna ett straff. Alla människor har ett personligt ansvar för sina medvetna handlingar. Omgivningen har samtidigt en skyldighet att visa civilkurage och stödja varje person att göra det rätta. Strafftiden ska också ge en möjlighet att gå vidare till ett nytt liv.

  8. Funktionsnedsättning – Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.
  9. Förskola – Barngrupperna i förskolan är för stora. Drygt 55 procent av de allra minsta barnen går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer. Det är en ohållbar situation för både barnen och personalen. Vi vill införa en lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan. Det måste bli mer tid för varje barn, fokus på trygghet och anknytning för de minsta barnen, att personalen stannar kvar i yrket och att barn med särskilda behov får stöd.
  10. Äktenskap – Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.

Spontanitet är min grej

Idag när jag satt på lektionen ringde min telefon. När lektionen var slut ringde jag upp. Det visades sig vara en som ville ha mig på en arbetsintervju. Sagt och gjort, bara hem och äta lite snabbt innan jag åkte till arbetsintervjun. Och den intervjun gick strålande, eller kan man säga annat när både jag och den som intervjuade skrattade genom hela mötet?!

Men får jag jobbet så är det en hel del i min profession som undersköterska som måste uppdateras känner jag. Rent praktiskt, alla prover som kan tänkas ligga på ”mig” att ta (tex blodprover, urinodlingar osv) samt alla tester såsom EKG och likande. Men ett jobb som jag känner jag skulle trivas på!

Barnens förståelse

Barnen inser ju verkligen mer än man själv ens anar att de gör. Det är nu tredje dagen jag har hörapparat hela dagen. Man märker på dem när de vet av att jag tagit bort hörapparaten eller inte. Jag säger ju ”Va?” mer utan hörapparaterna eller så inser de att de nu får upprepa meningen 2-3-4 gånger innan jag ens hör att de pratar med mig. Alltså börjar alla tre att använda sig av teckenspråk/tecken som stöd när de pratar med mig.

Igårkväll ville Ebba gå och krama pappa Micke en sista gång för kvällen. Men jag hade inte hört hennes fråga först. Så hon upprepade sig samtidigt som hon nu också tecknade [JAG DIT KRAMA PUSSA PAPPA] och jag kunde därmed förstå henne direkt och det blev ingen irritation hos mig för att hon en tredje gång ville upp ur sängen under nattningen.

Jag älskar att de själva väljer att använda teckenspråk. Jag älskar att de kommer och frågar hur tecken tecknas eller om det tecknet är rätt. Jag älskar att de försöker och att de vill få mig att hänga med. Jag älskar deras omtanke och deras kärlek.